top of page

Aktualności

     BOŻE           CIAŁO

     30.05.2024 r.

Pierwsza Komunia Święta, Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.                                                        12.05.2024 r.

   Wczoraj padał deszcz, noc była zimna, ale dzisiaj od samego rana było bezchmurne niebo pomimo "zimnych ogrodników": Pankracego, Serwacego i Bonifacego. Przecież to "święci ogrodnicy", pewnie słyszeli naszą modlitwę i prośbę o dobrą pogodę. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ten słoneczny dzień.

   Dziękujemy dzieciom, rodzicom i wszystkim, którzy przeżywali z nami Uroczystość Pierwszej Komunii. Dzisiaj Kościół obchodzi Uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa. Te dwie uroczystości nałożyły się na siebie w naszej parafii. To nawet dobrze, bo niebo jest dla tych, którzy są Teofilami - kochającymi Boga i których Bóg miłuje. Święty Łukasz w czytanym dzisiaj fragmencie Dziejów Apostolskich zwraca się do Teofila: "Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, ..." Dz 1,1. Podobnie pisze w swojej Ewangelii: "Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko ... i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, ..." Łk 1,3 

   TEOFIL - gr. Theofilos = Przyjaciel Boga, człowiek miły Bogu. Teofilami stajemy się przez wiarę w Jezusa.  Pan Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi i pokazuje nam drogę do nieba, pokazuje nam, gdzie jest nasze ostateczne miejsce zamieszkania i zachęca nas, abyśmy pielgrzymując do nieba, nie zapominali o chlebie, który daje życie wieczne. "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało..." J 6,51

Dziękuję wszystkim za pomoc w przygotowaniu uroczystości, rodzicom za prace w kościele i na terenie przy świątyni, za czytanie Słowa Bożego i prowadzenie modlitwy wiernych, za piękne kwiaty i ofiarę. Dziękujemy p. kościelnemu Marianowi,  Natalce Gomółce za śpiew, Alicji Kupiec za dobre zdjęcia, Gabrysi Hałat za pomoc księdzu podczas liturgii, Arturowi Januszkowi za niesienie krzyża procesyjnego.  

                                                                     Do zobaczenie w Białym Tygodniu.

                                                                                                                                                      Ks. Leszek Kołodziejczyk

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY                                                                 01.04.2024 r.

 

Jubileusze  Urodzin:  90 urodziny p. Janiny Sośnierz

i 80 urodziny p. Ryszarda Godynia.

   Poniedziałek Wielkanocny to drugi dzień trwania w wielkiej radości  z powodu zmartwych- wstania naszego Pana. Dzisiaj ta radość została pomnożona z powodu  obecności na Mszy Świętej   p. Wandy Sośnierz i   p. Ryszarda Godynia.  Jubilaci  otoczeni  najbliższą  rodziną

i wiernymi naszej parafii dziękowali Bogu za otrzymane łaski. Razem prosiliśmy Chrystusa Zmartwychwstałego o zdrowie i długie lata życia dla Jubilatów.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że znowu mogę uczestniczyć w Waszych rodzinnych uroczystościach, ofiarować  Wam  Eucharystię  i  modlitwę serca.   Zarówno   p. Wanda  jak

i  p. Ryszard  ze  swoimi  rodzinami  są  bardzo  oddani  naszej  parafii,  bardzo  pomocni

i zatroskani o jej dobro ".

Na koniec zaśpiewaliśmy Jubilatom "sto lat" po łacinie: Plurimos annos... 

90 urodziny p. Janiny Sośnierz i 80 urodziny p. Ryszarda Godynia

Triduum  Paschalne,   Święcenie  Pokarmów, Zmartwychwstanie  Jezusa  2024  / 28 - 31.03.2024 r.                                              

   Bardzo  dziękuję  wszystkim  za  obecność,  wspólną modlitwę, wszelką pomoc podczas sprawowanie liturgii.

Chrystus Pan zmartwychwstał i żyje na wieki ! Niech ta prawda  zawsze  nam  towarzyszy,  niech będzie naszą nadzieją,  że  my również  powstaniemy z martwych po przeminięciu  tego  świata,  niech  wydarzenie  Wielkiej Nocy   będzie   fundamentem   całego  naszego   życia

i źródłem radości.

NIEDZIELA   PALMOWA                                                                              24.03.2024 r.

     Wraz z Jezusem i jego uczniami udaliśmy się w podróż do Jerozolimy, gdzie dokona się   męka,    śmierć i  zmartwychwstanie   Chrystusa.   Głos   powitań,  które   wówczas rozbrzmiewały  na  przedmurzach  Jerozolimy,  nieprzerwanie podejmuje Kościół Święty sprawując Eucharystię, wówczas gdy w Sanctus wyśpiewuje: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie” (Mt 21, 9).  Niech  Bóg  obdarzy nas łaską wiernego trwania przy naszym Panu, bez względu na okoliczności. 

     Dziękuję   wszystkim   za   modlitewną  obecność   i  czekam  na  Was  w kolejne dni Wielkiego Tygodnia. 

R E K O L E K C J E 

"Za ten krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi
Jezu dziękuję Ci.
Za otwarte nieba drzwi, dróżkę, którą szedłeś Ty
Jezu dziękuję Ci."

Zapraszamy jeszcze w Niedzielę Palmową o g. 12.00

PORZĄDKI   PRZY  KOŚCIELE

    Wielkie  Bóg zapłać  parafianom,  którzy  odpowiedzieli   na  mój  apel

i   w   sobotę   9   marca    uporządkowali   część   terenu   przy   kościele. 

Dziękujemy   p. Wiesławie i Lucjanowi Wilk,  Teresie Słupskiej,  Elżbiecie

i Bartłomiejowi Chrostkom.

20240221_105933[1]_edited.jpg

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię –

te słowa słyszeliśmy w Środę Popielcową podczas posypywania głów popiołem. Te słowa zostały również wypisane i wywieszone na ołtarzu Eucharystii i ołtarzu Słowa Bożego w naszej świątyni. 

Słowa te będą nam towarzyszyły przez cały Wielki Post.   Niech  nie pozostaną tylko dekoracją wielkopostną ! Niech zachęcają nas do nawrócenia, do poprawy życia, do pogłębienia naszej religijności.

     Wiara  w  Ewangelię  to  napełnianie  się  nowym  życiem, nadzieją, miłością, bliskością  Boga.  To  podwójne   wezwanie trzeba  przełożyć  na  konkret życia.

              Jak to zrobić ?  Może udziałem w naszych rekolekcjach ?

Proponuję, podobnie jak w ubiegłych latach, przeżycie ich w formie niedzielnych spotkań:   

"NIEDZIELNA  MSZA  ŚWIĘTA I SŁOWO BOŻE  -  drogowskazem   do   Nieba"

10 marca - 4 Niedziela Wielkiego Postu: uczniowie kl. 5 - 8 + młodzież

17 marca - 5 Niedziela Wielkiego Postu: kl. 1 - 4

24 marca - Niedziela Palmowa: wszyscy     

Spowiedź w konfesjonale w każdą niedzielę,  spowiedź "ogólna" dla dojrzałych

w Niedzielę Palmową.

                                                            Z  A  P  R  A  S  Z  A  M

Niech Boże Narodzenie rozpromieni swym światłem

wszelkie ciemności jakie zalegają nad naszym życiem

i całym światem.

Niech Boże Dziecię będzie dla wszystkich źródłem

pokoju, nadziei i radości.


Wszystkim życzę dobrze przeżytych Świąt Bożego Narodzenia i całego Nowego Roku 2024.


Niech dobry Bóg błogosławi Wam i Waszym bliskim.

 

Ks. Leszek Kołodziejczyk.

bottom of page